Åt Häcklefjäll - långt senare

70,00 kr
Kategori
hälsingland
Författare
Bergkvist Sven O.
Beskrivining
Tidens 1964, ou. Reseskildring från Island. Hft, ill, delvis ouppsprättad, 182 sid.