Läsebok i allmänna historien för barn, andra delen

350,00 kr
Kategori
studier
Författare
Bredow G.G.
Beskrivining
Stockholm, hos Strinnholm och Haeggström 1814. Öfversättning från tyskan efter 4:e upplagan. Om De äldsta romares seder och hjeltedater; Christendomens utbredande; Arabernas eröfringar; Carl den store; Korstågen m.m. Inb m skinnrygg, 345 sid, litet format.