Skrifter af Carl August Ehrensvärd

150,00 kr
Kategori
varia
Författare
Eichhorn C (ed)
Beskrivining
F M Girons förlag 1866. Ehrensvärds skrifter Resa till Italien (1780-1782), De fria konsters filosofi (1782), Underdånigste promemoria till konung Gustaf III samt ett Bihang. Halvfr band, 120 sid; svag "källarlukt", i övr mkt gott skick.