Verldshistoriskt galleri - Förra och senare bandet

450,00 kr
Kategori
religion
Författare
Fortmann H.
Beskrivining
C. E. Fritze's K. Hofbokhandel 1882. Bilder ur kyrkans historia. Två halvfranska band med marmorerade pärmar, 472 + 396 sidor. Några blyertsunderstrykningar samt smärre fuktfläckar i böckerna.