Bebyggelsenamnen i Hudiksvalls kommun, Hudiksvallsområdet

250,00 kr
Kategori
hälsingland
Författare
Hagåsen Lennart
Beskrivining
Institutet för språk och folkminnen 2014. Del 2:2 av Ortnamnen i Hälsingland i serien Sveriges ortnamn. Hft, 320 sid, förf:s dedikation på försättsbladet, nära nyskick.