Järvsö kyrka och dess föregångare

300,00 kr
Kategori
hälsingland
Författare
Hanzén J J:son
Beskrivining
Eric Ericssons bokhandel A.-B. 1938. En urkundsgranskning med anledning av 1838 års kyrkas hundraårsjubileum. Hft, illustr med s/v bilder, 163 sidor.