Blad ur naturens bok / Lärokurs i mythologien

425,00 kr
Kategori
studier
Författare
Keyser Carl Johan / Noël M. & M. Chapsal
Beskrivining
Lindhs boktryckeri 1863/Bredbergs förlag 1859. Två böcker i ett klotband, 227+158 sidor. Den förra boken avhandlar diverse naturfenomen, kemi, fysik m.m., sparsamt illustrerad; den senare ger en kort översikt av främst grekisk/romersk mytologi.