Olai Petri svenska krönika

550,00 kr
Kategori
historia
Författare
Klemming G E (ed)
Beskrivining
H Klemming 1860. Olaus Petris historieverk från 1530-talet, återgiven med originalets stavning, samt med förf:s tillägg och ändringar, olika läsarter ochn skiljaktigheter. Halvfr band m marmorerat snitt, 370 sid; ett hörn på försättsbladet avrivet samt viss "källarlukt", i övr mkt gott skick.