Hälsingerunor 1956

120,00 kr
Kategori
hälsingland
Författare
Lidman Hans m. fl.
Beskrivining
Lantmännens tryckeriförening 1956. Ur innehållet: Hälsingebocken; Några notiser om det dekorativa måleriet i Hälsingland under 1500-talet; En svedjeskogs-historia m.m. Inb kartonnage, illustrerad, 195 sidor.