Ängar och hagar i Gävleborgs län

250,00 kr
Kategori
hälsingland
Författare
Lundin Jonas m.fl i red
Beskrivining
Länsstyrelsen Gävleborg 1993. Rapport över inventering av naturliga fodermarker i Gävleborgs län. Hft, 371 sid.