Erik-Jansismen i Helsingland

1 500,00 kr
Kategori
religion
Författare
Lundqvist Per Niklas
Beskrivining
A P Landin 1845. Historisk och dogmatisk framställning jemte wederläggning af läran. Hft, 204 sid, frakturstil; bakre omslag saknas samt smärre fläckar på främre omsl och försättsblad, för övr bra skick.