Hälsingerunor 2001

100,00 kr
Kategori
hälsingland
Författare
Mickelsson Hilding m. fl. (red)
Beskrivining
Bok & Tryck 2001. Om bl. a. ett emigrantöde - Guldrushens fotograf kom från Bollnäs m. m. Inb kartonnage, illustrerad, 197 sidor.