Blyger tar befälet

90,00 kr
Kategori
psykologi
Författare
Sköld Tomas / Lasse Wengelin
Beskrivining
Svenska förlaget 2002. Förändringsarbete i praktiken. Inb med skyddsomslag, 171 sidor, nyskick.