Forssa och Högs ålder och wärde

Absolute Elk
820,00 kr
Kategori
hälsingland
Författare
Wettersten Nils
Beskrivining

Palmquists AB 1901. Prosten och kyrkoherden i Forsa och Hög magister Nils Wetterstens (d. 1759) efterlämnade manuskript till en beskrivning av de båda socknarna, utgivet i tryck med bibehållande av originalets stavning genom vice häradshövdingen Herman Palmgren. Hft, 168 sidor.